Všeobecné strojárstvo

V oblasti konštrukcie a návrhu sa našim zákazníkom snažíme nájsť čo najlepšie a najoptimálnejšie riešenia v širokom spektre strojárstva, aby na základe vytvorenej dokumentácie, mohol vzniknúť kvalitný produkt s nastavením najvhodnejších technologických procesov pri výrobe daného produktu.