Pohony

Pre činnosť každého stroja je vždy potrebný pohon, ktorý je hybnou silou každého mechanizmu. Pohony môžu byť rôznorodého konštrukčného charakteru a pri návrhu je potrebné brať do úvahy množstvo faktorov, aby dane zariadenie fungovalo čo najlepšie podľa našich požiadaviek. Preto pri návrhu pohonu zohľadňujeme všetky faktory a na základe nich, navrhneme najoptimálnejšie riešenie.