Priemyselná a servisná robotika

Priemyselná robotika

Robotizácia priemyslu je dnes už štandardov súčasťou viacerých firiem a množstvo firiem na túto éru robotizácie nastupuje. Vďaka nasadzovaniu robotov sa firmám znižuje čas na výrobu, zvyšuje sa kvalita a v neposlednom rade robot dokáže odbremeniť človeka od ťažkej manuálnej a monotónnej práce. Pomocou priemyselného robota vieme vykonávať rôzne manipulačné činnosti, zvárať, brúsiť, lepiť a mnoho iných činnosti, ktoré sa pri výrobe vykonávajú. Robotizáciou si firmy zvyšujú konkurencie schopnosť a stavajú sa prestížnymi spoločnosťami pre svojich súčasných aj nových zákazníkov. Nasadzovanie robotov v spoločnostiach sa súčasne stáva prepojovacím elementom pre priemysel 4.0. V tejto oblasti ponúkame naším obchodným partnerom vypracovanie kompletnej technickej a výkresovej dokumentácie.

Servisná robotika

Servisná robotika je momentálne pre nás hlavne ako hobby, ale aj v nej vidíme potenciálne využitie v mnohých oblastiach. Príkladom servisného robota je aj náš vyvíjaný servisný mobilný robot, ktorého úlohou je prekonávanie rôznorodých prekážok v členitom prostredí. Náš vyvíjaný robot sa vie pohybovať v kruhovom ako aj štvorcovom potrubí a to aj smerom zvisle nahor a to aj pri rôznych veľkostiach potrubia.