Technická podpora výroby

Odovzdaním výkresov a ostatných podkladov naša práca nekončí. Sme k dispozícii až do ukončenia výroby a vykonania všetkých potrebných skúšok výrobku. Pre urýchlenie prototypovej výroby Vám vieme priamo na mieste montáže poskytnúť všetky potrebné informácie priamo z 3D modelu, poprípade Vám v počítači operatívne dohľadáme ten správny výkres pre čo najrýchlejší proces výroby prototypu. V prípade nezhody ju vyriešime priamo na mieste a danú zmenu zapracujeme do výkresovej dokumentácie, aby pri následnej sériovej výrobe produktu už výrobný proces pokračoval čo v najjednoduchšom režime.