Tvorba výkresovej dokumentácie

Dôležitou súčasťou výroby je výkresová dokumentácia, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku, aby pomocou nej mohol vzniknúť požadovaný a hlavne správny produkt. Všetky výkresy dielov a zostáv vytvárame podľa príslušných a aktuálnych noriem. Výkresová dokumentácia môže obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú potrebné v celom životnom cykle výroby daného produktu, ako je materiál, rozmery, tolerancie, štruktúru výrobku a množstvo iných dát potrebných pre výrobu, kontrolu, skúšky až následne odovzdanie zákazníkovi.