Špeciálna technika

Oblasť špeciálnej techniky môžeme považovať za špecifické odvetvie v strojárstve, ktoré je určené pre tie najnáročnejšie aplikácie s podmienkami a prevádzkou s rozšírenými teplotami, klimatickými podmienkami, vibráciami, nárazmi ako aj elektromagnetickými účinkami. Tieto podmienky sú typické hlavne pre zariadenia používané v ťažkom priemysle, v obrannej technike, v hasičských službách a pod.

Pri našej práci sme sa podieľali na vývoji už mnohých takýchto projektov, pri ktorých sa nám podarilo získať množstvo skúsenosti v tejto špecifickej oblasti.