3D modelovanie

Všetko čo okolo seba vidíme vieme pomocou 3D programu aj prekresliť do 3D modelu, pomocou ktorého vieme pracovať ďalej a pretvárať podľa Vašich predstáv. Najväčšou výhodou modelovania je, že modelovaním vieme vytvoriť niečo nové a tým pádom priniesť na trh niečo inovatívne či jedinečné. My pri našej prací najčastejšie využívame 3D konštrukčný program SolidWorks premium, pomocou ktorého vieme vytvoriť tie najzložitejšie celky pozostávajúce z dielov a zostáv. Vaše 2D výkresy pretvoríme do 3D podoby, a tak získate lepší prehľad o Vašich výrobkoch v reálnej podobe, ktorým následne na základe týchto 3D dát viete zjednodušiť proces ich výroby.