Referencie

Pri našej práci sme si už prešli viacerými úspešnými projektami, a to aj pre významné tuzemské a medzinárodné spoločnosti ako v civilnej tak aj obrannej technike. Naše riešenia sa objavujú v Slovenskej, Českej, ale napríklad aj v Švédskej armáde a v NATO. V civilnom sektore sú to oblasti automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, ťažobný priemysel ale napríklad aj riešenia špeciálnej techniky pre hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky. Naše portfólio podpory spoločnostiam sa neustále rozrastá, z čoho plynie neustáli nárast našich skúsenosti a spôsobilosti, ako aj navyšovanie nášho know-how.