Školenia

Naše skúsenosti v oblasti strojárstva ponúkame aj ďalej, preto Vám vieme urobiť školenie na mieru podľa Vašich preferencií a potrieb. Školíme napríklad prácu v 3D programe, základné princípy navrhovania dielov a zostáv až po postupy vytvorenia funkčných celkov. Poskytujeme odborné konzultácie v celom životnom cykle výrobku.