Reverzný inžiniering

Reverzný inžiniering je vytvorenie technickej dokumentácie už fyzicky existujúcich súčiastok a zariadení. Dôvodom použitia reverzného inžinieringu je napríklad strata výkresov, potreba výroby náhradných dielov bez existujúcich výrobných výkresov, alebo pre zdokumentovanie a následné vylepšenie daného zariadenia. Pri reverznom inžinieringu najprv vytvoríme 3D modely z už fyzicky existujúcich súčiastok a následne vytvoríme výkresovú dokumentáciu, pozostávajúcu z tolerančnej analýzy jednotlivých dielov a zostáv.