Polohovadlá

V procese výroby sú prípady, keď rôzne výrobky potrebujeme pootočiť v rôznych smeroch pri zachovaní stability daného výrobku. Najlepšie nám nato poslúžia manipulátory, ktoré nám umožňujú s daným predmetom alebo výrobkom manipulovať tak ako to potrebujeme. Bežne sa manipulátory používajú napríklad pri zváraní a môžu byť vhodným doplnkom aj pre zváracie robotizované pracoviska, keď robot spolupracuje s manipulátorom pre dosiahnutie čo najlepšieho zváraného spoja.