Servisná robotika

Servisná robotika je momentálne pre nás hlavne ako hobby, ale aj v nej vidíme potenciálne využitie v mnohých oblastiach. Príkladom servisného robota je aj náš vyvíjaný servisný mobilný robot, ktorého úlohou je prekonávanie rôznorodých prekážok v členitom prostredí. Náš vyvíjaný robot sa vie pohybovať v kruhovom ako aj štvorcovom potrubí a to aj smerom zvisle nahor a to aj pri rôznych veľkostiach potrubia.